بهترین خواننده دیس لاو
(54.87%) 107
مهراب
(9.743%) 19
ایمان نو لاو
(9.743%) 19
علی بابا
(7.692%) 15
بهزاد پکس
(17.94%) 35
میلاد راستاد

تعداد شرکت کنندگان : 195