بهترین خواننده دیس لاو
(55.32%) 109
مهراب
(9.644%) 19
ایمان نو لاو
(9.644%) 19
علی بابا
(7.614%) 15
بهزاد پکس
(17.76%) 35
میلاد راستاد

تعداد شرکت کنندگان : 197