موهامو زدم دوباره به یاد اون دوسال

که اشک می باره تنهایی چاره نداره وقتی باشی

اشکاتو هی در میاره روی قلبم اسم تو نوشته بود

پتا وقتی برنکردی موهام کوتاه میمونن تو رفتی تو که بی منی با غریبه نشتی

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم