آرمش یعنی عمق سکوت یه قهوه کافین تو خونت

آرامش یعنی نداری دغدغه  همیشه میخندی با وجود غرورت

آرامش یعنی یه پنجره رو به آب

 

دانلود با لینک مستقیم