ما مال هم ساخته شدیم دو سال بعد واسه توایم

نرو نه تازه تو اولشی ما ته تهشیم

تو دختر بد منی تو گنگ منی

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم