غمگین ترین آدمی که میتونی پیدا بکنی  منم

غمگین تر از گذشته ی با تو بودنم

 وقتی که دلتنگی زیاد دلت فقط اونو میخواد


 وقتی هواشو میکنی آروم میگیری


 وقتی دلت تنگه براش اونم دلش تنگه برات


 وقتی صداش رو میشنوی آروم میگیری

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم