تو این حرفو نمیــفهمی واســـم مثه یـه کابوسه

چطور دستاتو میگیره چطور دستـاتو میبوسه

نمیفهمی واسم مرگه که شبها باشی تو پیشش

تصور کردن اینکه بخوابــی تـوی آغوشش

تو ذهنم عکس یه مرده که دستاش توی دستاته

میدونم مثل من نیستش شبیه مرد رویاها

نمیدونم چیا داره در گوشت چـی میــخونه؟

که واسش اینقدر سـاده دلت قلبم رو میشکونه

میدونم که از این فکرام همین روزا میشم نابود

فقط تو فکر اینم که آخه چیش سرتر از من بود؟

بگو واست چیکار میکرد که از من بر نمیومد

چجوری وقتی من بودم خودش رو تو دلت جا کرد

کجا غافل شدم از تو که عشق تو زجام اومد

تو عشق ما چی کم بودش که اون جاشو واست پر کرد؟

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم