خداحافظ تموم آرزوهام
دیگه هیچوقت کنار تو نمیام
دیگه هیچی از این دنیا نمیخوام
دیگه اشکی توی چشمام نمونده
دیگه حرفی واسه گفتن نمونده
دیگه این روزارو هیچوقت نمیخوام
دیگه هرگز کنار تو نمیـام

دیگه هرگز نمیخوام اونی باشم
که یک عمری خیالش رو میکردم
دیگه من این خیالارو نمیخوام
دیگه من این همه خوابو نمیخوام

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم