یه خنده رو لبت ولی فیکه چه فایده

 

شب ها میزنی تو قهقه تو با اون

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم