خداحافظ ولی عشقم نذار که من برم میگم میرم

ولی بگو بی تو کجا برم حال دلم بده میشه حالم رو خوب کنی بغضم رو قورت میدم

بغض توی گلوم تویی  دلم شکسته شد کمی یواش تو راه برو با خورده های من زخمی نشه دو پای تو

شکستی قلبمو تو که تو قلب من بودییه اعتراف تلخ تموم زندگیم بودی

ای آسمون بگو رنگه آبیت دروغیه یا مشکل از منه جلو چشام سیاهیه

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم