دلم طاقت بیار این غم بی وفایی رو

دیگه یادم نیار روزای آشنایی رو

دلم غصه نخــور بذار بره بذار بره

اونم یه بی وفا بود که فقط مسافره

سهم منو تو شده از او فقط یه خاطره

آهنگ بی وفا از ایمان استار

بی وفا

عیبی نداره برو من خدایی دارم

دیگه تمومه کارم بذار برو گریه نکن کنارم

بی وفا

عیبی نداره برو بذار بسوزم به پات

بذار بمیرم برات حلالم کن اگه بدی کردم باهات

آهنگ بی وفا از ایمان استار

تو رفتی امـا یادت بمونه

هنوز همونم یه عاشق دیوونه

تو رفتی اما من هنوز همونم

هنوز بیاد عشق تو میخونم

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم