خرابه این حالو روزم من به عکسات چشم میدوزم موهامو زدم ببین داغون شدم بی تو میسوزم

 

دانلود آهنگ با لینک مستقیم