ديگه نمي تونم تورو ببينمت يه بار ديگه تورو ببوسمت

ديگه نمي تونم آروم بگيرم آـخه بي تو واي من ميميرم

آره عشقم بي تو ميميرم ......

****
آخه چقدر مي گفتم دوست دارم ولي باورت نشد عشق من

حالا چيكار كنم با اين همه غم دارم ميميرم بي تو عشق من

آره عشقم بي تو ميميرم.....

***
آره برس بداد من كه بي تو دترم ديوونه ميشم آخه من دوست دارم

 نمي تونم از تو بگذرم بگو چيكار كنم با اين غم ....

***
چه طور دلت اومد اشكمو در بياري؟ چطور دلت اومد كه تنهام بذاري؟

****
 چرا مي گفتي آخه دوسم داري؟تو كه مي خواستي منو جا بذاري
بري مي يونه غمهام بذاري واي...

 

دانلود آهنگ با لینک مسقیم

 

دانلود آهنگ با لینک کمکی