بیچاره یم خسته یم گدیرم الدن

اقاریب ساچلاریم وردیین غم دن

بیچاره یم خسته یم گدیرم الدن

اقاریب ساچلاریم وردیین غم دن

چارمی به سرم آی گل سردم

آغلای دیدار الله گری ده

 

گریده گریده گریده آوای لا

گریده گریده گریده سوز لای لا

گریده گریده یاغلاری لا

گریده گریده گریده آوای لا

گریده گریده گریده سوز لای لا

گریده گریده یاغلاری لا


دانلودآهنگ با لینک مستقیم 

 

دانلود آهنگ  با لینک کمکی